Kiểm xạ, đánh giá an toàn bức xạ

Công ty chúng tôi đã được cấp giấy phép kiểm xạ (đánh giá an toàn bức xạ) của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đến nay là hơn 9 năm, với gần 10 năm hoạt động kiểm xạ, đo đánh giá an toàn bức xạ, chúng tôi đã đo an toàn bức xạ, phóng xạ cho hơn 100 nhà máy, xí nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Kiểm xạ là một từ chuyên môn trong lĩnh vực an toàn bức xạ mà không phải ai cũng hiểu, đó là công việc đo đạc suất liều hay liều bức xạ rò rỉ ra xung quanh thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ và các vị trí có sự xuất hiện của con người xung quanh thiết bị bức xạ. Ví dụ như đo suất liều bức xạ xung quanh container chứa nguồn phóng xạ, trên bề mặt của các thiết bị phát tia X (soi bo mạch, soi hành lý, ...) và các vị trí mà con người thường xuyên đứng điều khiển thiết bị hoặc nơi có những người không liên quan qua lại.

Đối với mỗi loại hình công việc bức xạ khác nhau thì chúng ta phải xây dựng một sơ đồ điểm đo kiểm xạ khác nhau, mục đích để đánh giá được cơ sở tiến hành công việc bức xạ đó có an toàn đối với nhân viên bức xạ và dân chúng hay không.

Kiểm xạ đối với các máy soi bo mạch