Áp tải, vận chuyển nguồn phóng xạ

Áp tải, vận chuyển nguồn phóng xạ
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Áp tải, vận chuyển nguồn phóng xạ

Áp tải nguồn phóng xạ từ Hải quan về chân công trình

Đo đạc suất liều, báo cáo Cục an toàn bức xạ và hạt nhân

Tư vấn luật để sử dụng hoặc lưu nguồn tạm thời