Những hiểu biết cơ bản cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguồn phóng xạ - Phần 2.2

Những hiểu biết cơ bản cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguồn phóng xạ - Phần 2.
Bài liên quan:

Phần 2.1

Phần 1

Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Những hiểu biết cơ bản cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguồn phóng xạ - Phần 2.

Công tác chuẩn bị để tiếp nhận nguồn

Theo quy định, sau 30 ngày kể từ ngày nhập khẩu nguồn phóng xạ mà đơn vị nhập khẩu chưa thể đưa nguồn vào phục vụ sản xuất, đơn vị đó phải nộp hồ sơ xin giấy phép lưu giữ nguồn phóng xạ lên Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Giấy phép lưu giữ nguồn có thời hạn 03 năm. Do vậy nếu chưa có kế hoạch sử dụng nguồn phóng xạ, các doanh nghiệp không nên nhập khẩu nguồn phóng xạ về sớm.

Các công tác chuẩn bị quan trọng để tiếp nhận nguồn phóng xạ bao gồm (áp dụng đối với đơn vị nhập khẩu đồng thời là đơn vị sử dụng, hoặc là đối với đơn vị tiếp nhận nguồn từ đơn vị nhập khẩu để sử dụng):

  • Phân công cán bộ thực hiện các công việc liên quan đến nguồn phóng xạ;
  • Cử cán bộ đi học an toàn bức xạ cơ bản theo đúng loại hình công việc bức xạ sẽ được tiến hành tại cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ.
  • Chuẩn bị phòng (kho) lưu giữ tạm thời (trong vòng 30 ngày) các nguồn phóng xạ: kho đảm bảo an toàn và an ninh, đặc biệt vấn đề mất cắp.
  • Nghiên cứu để soạn hồ sơ xin giấy phép sử dụng các nguồn phóng xạ (chuyên mục Giấy phép sử dụng nguồn chúng tôi sẽ viết trong một bài khác).

Những điều kiện khác:

Trong những năm gần đây, số lượng các nguồn phóng xạ hoạt động và không còn hoạt động ở Việt Nam là rất lớn, các nguồn đã qua sử dụng là một vấn đề rất nan giải của cá các doanh nghiệp sở hữu nó và của cả các cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp không được phép lưu giữ vĩnh viễn các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng của mình, nhưng Nhà nước hiện chưa có kho lưu giữ phóng xạ quốc gia để có thể thu gom tất cả các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trong nước.

Chính vì lý do đó, đơn vị cấp phép có 2 yêu cầu mới (Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 08 năm 2014) đối với đơn vị nhập khẩu nguồn phóng xạ như sau:

  • Hoặc có cam kết trả lại Nhà sản xuất nguồn phóng xạ khi không còn sử dụng;
  • Hoặc là có cam kết thu xếp tài chính để đưa nguồn phóng xạ của mình tới cơ sở lưu giữ chất thải phóng xạ.

Phần 3 của bài này sẽ bàn về các thiếu sót, sai lầm của các doanh nghiệp nhập khẩu nguồn phóng xạ.