Tư vấn nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và vận chuyển nguồn phóng xạ

Tư vấn nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và vận chuyển nguồn phóng xạ
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Tư vấn nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và vận chuyển nguồn phóng xạ

Việc nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh nguồn phóng xạ cần phải có giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh nộp cho Hải quan để làm các thủ tục thông quan. Thực tế đã có nhiều đơn vị khi làm thủ tục thông quan các lô hàng phóng xạ tại sân bay, cửa khẩu mới được Hải quan thông báo phải xin giấy phép nhập khẩu cho lô hàng phóng xạ đó, khi đó các đơn vị này mới tìm hiểu để xin giấy phép. Trong thời gian chờ đợi xin giấy phép, đơn vị đó đã phải chi trả từ vài triệu đến vài trục triệu đồng tiền lưu bãi tại kho Hải quan vì phóng xạ được xếp vào loại hàng hóa nguy hiểm có mức phí lưu kho rất cao.

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ để nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và vận chuyển các nguồn phóng xạ cho các đơn vị nhập khẩu tại sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng, cảng Tp. HCM, các dịch vụ bao gồm:

- Tư vấn đóng gói các kiện hàng phóng xạ;

- Tư vấn xin giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và vận chuyển nguồn phóng xạ;

- Làm dịch vụ Hải quan nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh nguồn phóng xạ;

- Vận chuyển nguồn phóng xạ bằng xe chuyên dụng;

- Áp tải nguồn phóng xạ, lập báo cáo đánh giá an toàn vận chuyển nguồn;

- Tư vấn lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ sau khi nhập khẩu mà chưa đi vào sản xuất;