Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Các dịch vụ khác

Ngoài các dịch vụ chính về an toàn bức xạ, Công ty chúng tôi có thể hỗ trợ các doanh nghiệp những vấn đề, dịch vụ sau:

- Hỗ trợ xử lý hậu quả của việc sai phạm luật An toàn bức xạ và hạt nhân. Tham vấn giải trình với cơ quan chức năng để giảm thiểu việc xử phạt và vẫn đảm bảo chấp hành theo đúng luật pháp.

- Tư vấn về các bước và thủ tục nhập khẩu nguồn phóng xạ để có đầy đủ thông tin sau này xin giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ

- Cho thuê các thiết bị đo bức xạ: Thiết bị đo tia Neutron, đo Gamma, Alpha, Beta,...- 

- Xây dựng giải pháp Ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở và cấp tỉnh