Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ

Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ

Dịch vụ phóng xạ, bức xạ  - Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ

Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE đã tồn tại và làm dịch vụ về an toàn bức xạ chính thức được hơn 5 năm. Với hơn 5 năm kinh nghiệm chúng tôi đã tiến hành hỗ trợ nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ cho hàng chục nhà máy, xưởng công nghiệp lớn nhỏ ở khắp Việt Nam. Với hàng trăm nguồn phóng xa và thiết bị bức xạ.

Khi các nguồn phóng xạ chuẩn bị nhập khẩu hoặc xuất khẩu đều phải làm thủ tục khai báo và xin giấy phép nhập khẩu, chúng tôi sẽ hỗ trợ làm hồ sơ khai báo, đánh giá an toàn và ứng phó sự cố khi nhập khẩu vận chuyển, hỗ trợ làm các thủ tục hải quan

Các căn cứ pháp lý:

-Theo quy định trong Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12

-TT 08 /2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 Chương I điều I Nhập khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

- Số: 111/2009/NĐ-CP (Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử)

- TT Số: 23/2012/TT-BKHCN ngày 23 tháng 11 năm 2012 (Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ)

-Thông tư 24/2012/TT-BKHCN ngày 04 tháng 12  năm 2012 (Hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh)

Trân trọng