Xin giấy phép Sử dụng thiết bị bức xạ

Xin giấy phép Sử dụng thiết bị bức xạ
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Xin giấy phép Sử dụng thiết bị bức xạ

Dịch vụ phóng xạ, bức xạ  - Đo đánh giá an toàn

Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE đã tồn tại và làm dịch vụ về an toàn bức xạ chính thức được hơn 5 năm. Với hơn 5 năm kinh nghiệm chúng tôi đã tiến hành hỗ trợ xin giấy phép sủ dụng  thiết bị bức xạ cho hàng chục thiết bị bức xạ.

Khi các thiết bị bức xạ như máy tia X soi an ninh, soi bo mạch,...được nhập khẩu về cơ sở và sử dụng thì cần tiến hành lập hồ sơ xin giấy phép sử dụng, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc này.

Các căn cứ pháp lý:

-Theo quy định trong Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12

- Thông tư : Số: 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 07 năm 2010, (Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc

bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về:

  1. Khai báo chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân.
  2. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép tiến hành các công việc bức xạ sau:
  3. a) Vận hành thiết bị chiếu xạ;
  4. b) Sử dụng thiết bị bức xạ;

-Thông tư 24/2012/TT-BKHCN ngày 04 tháng 12  năm 2012 (Hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh)

Trân trọng