Xin giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ

Xin giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Xin giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ

Xin giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ

-Bao gồm tất cả những giấy phép liên quan đến việc sử dụng các nguồn bức xạ

-Lập hồ sơ UPSC cấp cơ sở 

-Các chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ

-Tư vấn thiết lập các phân vùng an toàn bức xạ cho cơ sở

- Xây dựng các nội quy an toàn bức xạ cho cơ sở