Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ

Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ

Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE chuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn bức xạ công nghiệp cho các cơ sở  có sử dụng nguồn phóng xạ và bức xạ tại Việt Nam. Chương trình, giáo trình và giáo viên theo tiêu chuẩn của Bộ Khoa Học và Công Nghệ. Cuối khóa tổ chức kiểm tra để cấp chứng nhận An toàn bức xạ. 

Chúng tôi có thể tổ chức khóa tập huấn an toàn bức xạ tại chính cơ sở bức xạ nếu cơ sở có yêu cầu khi đảm bảo cung cấp đủ số lượng học viên.

Ngoài các khóa huấn luyện an toàn bức xạ căn bản, chúng tôi còn tổ chức các khóa cho người phụ trách an toàn bức xạ và cán bộ quản lý cơ sở bức xạ.