Thiết kế che chắn phóng xạ X quang, xạ trị, CT, nhà máy chiếu xạ công nghiệp

Thiết kế che chắn phóng xạ X quang, xạ trị, CT, nhà máy chiếu xạ công nghiệp
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Thiết kế che chắn phóng xạ X quang, xạ trị, CT, nhà máy chiếu xạ công nghiệp

Dịch vụ tư vấn thiết kế che chắn phóng xạ X quang, xạ trị, CT, nhà máy chiếu xạ công nghiệp

- Đo đạc đánh giá an toàn 

- Lập hồ sơ báo cáo, xin giấy phép sử dụng thiết bị tia X Quang, xạ trị, CT gửi Sở KHCN địa phương

- Thực hiện thủ tục xin giấy phép sử dụng

- Lập hồ sơ và xin giấy phép gia hạn sử dụng thiết bị

- Tư vấn thiết kế che chắn các phân vùng an toàn