Tư vấn lập vùng kiểm soát, vùng giám sát

Tư vấn lập vùng kiểm soát, vùng giám sát
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Tư vấn lập vùng kiểm soát, vùng giám sát

Đây là một phần của báo cáo đánh giá an toàn để xin giấy phép sử dụng, gia hạn,...đối với các nguồn bức xạ

Trong quá trình làm hồ sơ chúng tôi sẽ đo đạc tư vấn cơ sở các biện pháp phân vùng kiểm soát, thậm trí phải làm hàng rào ngăn vùng kiểm soát để đảm bảo an toàn khi sử dụng nguồn bức xạ. Theo -    Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN: Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.

Dưới đây là hình ảnh lập hàng rào kiểm soát ở một cơ sở chúng tôi đã thực hiện