Đào tạo an toàn bức xạ trực tuyến (online) ngày 24-25 tháng 8

Kính gửi các Quý Khách hàng,

Ngày 11/8/2021, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã ban hành Công văn số 679/ATBXHN-CP về việc tổ chức triển khai dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đào tạo an toàn bức xạ trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Qua đó Cục ATBXHN cho phép các đơn vị tổ chức đào tạo trực tuyến từ 15/8-30/9 năm 2021, tuy nhiên việc kiểm tra và cấp chứng nhận vẫn phải thực hiện trực tiếp như cũ.

Nay chúng tôi xin được thông báo với Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ tổ chức đào tạo an toàn bức xạ theo hình thức trực tuyến (online) Lớp số 1 trong 02 ngày từ 24-25 tháng 8 năm 2021 cho 3 nhóm đối tượng như sau:

  1. Nhân viên an toàn bức xạ trong công nghiệp: các KCN, các nhà máy công nghiệp;
  2. X-quang chẩn đoán trong y tế;
  3. Cán bộ phụ trách an toàn.

Đào tạo an toàn bức xạ trực tuyến (online) ngày 24-25 tháng 8

Quý khách hàng có thể liên hệ với 1 trong 3 người phụ trách như sau để biết thông tin về lớp học:

Chu Minh Dương HP (zalo): 0983374983 Email: duongcm@ae-rad.vn
Trần Thanh Quyền HP (zalo): 0987299912 Email: quyentt@ae-rad.vn
Nguyễn Hữu Bảo HP (zalo): 0962190841 Email: baonh@ae-rad.vn

Trân trọng thông báo!

CHU MINH DƯƠNG

Bình luận

0983 374 983