Dịch vụ khai báo nguồn phóng xạ

Dịch vụ khai báo nguồn phóng xạ

Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE đã tồn tại và làm dịch vụ về an toàn bức xạ chính thức được hơn 9 năm. Với hơn 9 năm kinh nghiệm chúng tôi đã tiến hành hỗ trợ khai báo các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ cho hàng chục nhà máy, xưởng công nghiệp lớn nhỏ ở khắp Việt Nam. Với hàng trăm nguồn phóng xa và thiết bị bức xạ.

Khi các nguồn phóng xạ được nhập khẩu hoặc xuất khẩu đều phải làm thủ tục khai báo và có thể phải xin giấy phép sử dụng, giấy phép xin miễn trừ,…chúng tôi có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc này từ những việc nhỏ đến những việc phức tạp

– Khai báo hủy thiết bị bức xạ

– Khai báo ngừn sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ

– Khai báo nhập khẩu vận chuyển,

– Khai báo xuất ngoại nguồn phóng xạ,

– Khai báo phạm luật sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ

Các căn cứ pháp lý:

Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008.
Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010: Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN: Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân.
Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN: Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.
Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN: Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ.
Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN: Hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh..
Trân trọng

Bình luận

0983 374 983