Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ

Phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ

Theo quy định trong Thông tư 25/2014/TT-BKHCN, các cơ sở tiến hành công việc bức xạ hằng năm phải tổ chức diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố của mình sẽ các tình huống sự cố đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Dưới đây sẽ nêu ra 1 số thắc mắc mà các cơ sở bức xạ thường hỏi:

Cơ sở phải diễn tập sự cố nào?

Trong quyển kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ mà cơ quan thẩm quyền đã phê duyệt cho cơ sở, có nêu ra 1 số sự cố bức xạ, đấy chính là các sự cố đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt sẽ được đưa ra làm diễn tập.

Các cơ sở chỉ sử dụng các thiết bị tia X như máy soi an ninh, máy soi bo mạch, máy phân tích huỳnh quang tia X hay các thiết bị đo mức thì chỉ cần diễn tập tình huống có người bị chiếu xạ quá liều.

Các cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ, ngoài tình huống chiếu xạ quá liều có thể diễn tập các tình huống mất nguồn phóng xạ, hoặc cháy nổ tại khu vực có nguồn phóng xạ.

Cơ sở có phải mời cơ quan nào đến để giám sát diễn tập?

Việc diễn tập là việc nội bộ của cơ sở, cơ sở không bị bắt buộc phải mời bất kể một cơ quan nào đến giám sát hay kiểm tra. Trong Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, tại Điều 2, khoản 2 có quy định rõ ràng cơ sở định kỳ mỗi năm 1 lần tổ chức diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố, nhưng không ghi phải mời cơ quan nào đến giám sát.

Như vậy làm sao có thể chứng minh với cơ quan quản lý cơ sở có tổ chức diễn tập, việc đó rất đơn giản, cơ sở chỉ việc lưu lại hồ sơ diễn tập bằng các văn bản như quyết định tổ chức diễn tập, chương trình diễn tập, nhật ký, các mẫu phiếu báo cáo … hồ sơ diễn tập được lưu lại khoa học để có thể đưa ra khi các đoàn thanh kiểm tra yêu cầu.

Nếu cơ sở không có đủ năng lực, trang thiết bị vật chất để tự tổ chức diễn tập, cơ sở có thể thuê 1 đơn vị có năng lực để tư vấn, hướng dẫn diễn tập. Tuy nhiên các cá nhân tham gia trực tiếp diễn tập sẽ luôn là người của cơ sở, đơn vị dịch vụ chỉ hướng dẫn và hỗ trợ để cơ sở diễn tập hiệu quả, ghi và lưu hồ sơ khoa học phục vụ các đoàn thanh kiểm tra.

Thông thường các cơ sở chỉ có 1-3 tình huống sự cố để diễn tập, cơ sở nên thuê 1 đơn vị dịch vụ có kinh nghiệm hướng dẫn diễn tập ở năm đầu tiên sau khi được phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố của mình, sau đó vẫn mô hình đó, các năm tiếp theo phụ trách an toàn công ty có thể đạo diện để công ty tự diễn tập mà không cần thuê đơn vị tư vấn nữa.

Ôn tập kiến thức trước khi vào diễn tập

Các bước diễn tập ứng phó sự cố bức xạ:

Khi khách hàng thuê chúng tôi tư vấn diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc như sau:

Bước 1: Chuẩn bị kịch bản

Chúng tôi cùng cơ sở sẽ thảo luận để lựa chọn tình huống sự cố tiêu biểu đưa ra diễn tập. Viết kịch bản tình huống sự cố, phân công đến từng người trong Ban chỉ huy ứng phó sự cố, những người tham gia ứng phó sự cố. Điều chỉnh cơ cấu phối hợp giữa các phòng ban, các cá nhân cho đúng với thực tế cơ cấu trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các phòng ban trong cơ sở. Và cuối cùng là thống nhất kịch bản và nội dung phân công diễn tập.

Bước 2: Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố:

Phối hợp với cơ sở để đưa ra danh sách trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố như máy đo liều, quần áo chống nhiễm bẩn phóng xạ, dây mềm cảnh báo, đèn cảnh báo, loa phóng thanh, kìm gắp nguồn, biển cảnh báo … Nếu khách hàng không có máy đo phóng xạ và quần áo chống nhiễm bẩn phóng xạ, chúng tôi sẽ cho khách hàng mượn để diễn tập.

Chuẩn bị bảo hộ, thiết bị để diễn tập

Bước 3: Tổ chức ôn tập kiến thức trước khi diễn tập

Tất cả những người trong Ban chỉ huy ứng phó sự cố, những người tham gia ứng phó sự cố nên được ôn tập lại 1 số kiến thức trước khi vào diễn tập, đó là các kiến thức sau:

  • Kiến thức cơ bản về phương pháp hạn chế liều chiếu;
  • Tìm hiểu xem loại bức xạ mà cơ sở mình đang sở hữu là gì, tia X, tia gamma hay neutron;
  • Các loại sự cố mà cơ sở mình có thể xảy ra;
  • Tìm hiểu về nguồn phóng xạ, kết cấu che chắn an toàn của chính thiết bị phóng xạ mình đang có.
  • Phổ biến kỹ lưỡng về phân vai trong diễn tập ứng phó sự cố.

Bước 4: Triển khai diễn tập ứng phó sự cố

Tiếp theo là cơ sở sẽ ra hiện trường để triển khai diễn tập theo kịch bản đã phân công, khi đó Trưởng Ban chỉ huy ứng phó sự cố sẽ điều hành sự cố, bên đơn vị tư vấn chỉ ghi chép, không can thiệp vào diễn biến diễn tập tại hiện trường.

Dùng thiết bị đo bức xạ để tìm nguồn phóng xạ

Bước 5: Họp rút kinh nghiệm

Từ ghi chép của đơn vị hỗ trợ dịch vụ trong quá trình quan sát cơ sở diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, đơn vị dịch vụ và cơ sở sẽ ngồi lại để cùng rút kinh nghiệm. Đơn vị dịch vụ chúng tôi sẽ chỉ ra những sai lầm, những thiếu sót của từng hành động của những người tham gia khi diễn tập để cơ sở rút kinh nghiệm trong những lần diễn tập kế tiếp.

Cuối cùng đơn vị dịch vụ chúng tôi sẽ hướng dẫn cơ sở ghi các biên bản diễn tập ứng phó, lưu hồ sơ phục vụ các cơ quan thanh kiểm tra.

Rút kinh nghiệp sau diễn tập

Để được tư vấn diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, vui lòng liên hệ:

Chu Minh Dương

HP: 0983 374 983

Email: duongcm@ae-rad.vn

Bình luận

0983 374 983