Phải đào tạo bao nhiên nhân viên bức xạ?

Các cơ sở bức xạ mới thường đặt ra câu hỏi, một cơ sở phải đào tạo bao nhiêu nhân viên bức xạ, được phép có bao nhiêu người phụ trách an toàn?

Trên thực tế, có những nhà máy với đặc điểm công việc tương đối giống nhau nhưng lại có số nhân viên bức xạ khác nhau rất nhiều. Có những cơ sở chỉ có 1 người phụ trách an toàn kiêm luôn nhân viên bức xạ, nhưng có những cơ sở con số nhân viên bức xạ lên tới hàng trăm người. Vậy một cơ sở phải đào tạo bao nhiêu nhân viên bức xạ, bao nhiêu cán bộ phụ trách an toàn là đủ?

Đầu tiên xin nói về cán bộ phụ trách an toàn, đây là 1 người rất quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn bức xạ của một cơ sở, là người tư vấn giúp cho Lãnh đạo cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện để tuân thủ các điều kiện an toàn, an ninh, gần như có thể nói thay mặt Lãnh đạo để quán xuyến toàn bộ công tác đảm bảo an toàn, và đặc biệt là có thể phải thay mặt Lãnh đạo để làm việc với các đoàn thanh kiểm tra chuyên ngành. Người phụ trách an toàn cũng phải được Lãnh đạo quyết định bổ nhiệm bằng văn bản trong đó có quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của họ.

Phụ trách an toàn phải làm gì để nhân viên bức xạ yên tâm làm việc với thiết bị bức xạ

Luật năng lượng nguyên tử hay các văn bản hướng dẫn đều không quy định 1 cơ sở phải bổ nhiệm bao nhiêu phụ trách an toàn, tức là tối thiểu sẽ là 1 người. Vì vậy chúng tôi sẽ tư vấn số lượng người phụ trách an toàn theo 1 số tiêu chí như sau:

+ Quy mô và đặc điểm lcông việc làm ca, làm kíp của cơ sở: Nếu cơ sở có số lượng nhân viên bức xạ lớn (trên 50 người), làm việc theo nhiều ca, kíp thì nên có 2 phụ trách an toàn để đảm bảo luôn có phụ trách an toàn làm việc trong bất kỳ ca làm việc nào.

+ Nếu cơ sở có nhiều địa điểm sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ ở những địa điểm rất xa nhau về mặt địa lý thì cũng nên bổ nhiệm số lượng phụ trách an toàn cho từng địa điểm có công việc bức xạ. Ví dụ 1 cơ sở có 1 nhà máy ở Bắc Ninh, 1 nhà máy ở Đà Nẵng, 1 nhà máy ở Bình Dương thì có thể bổ nhiệm 3 phụ trách an toàn cho 3 khu vực đó, trong đó quy định rõ phụ trách theo khu vực và 1 người ngoài phụ trách khu vực sẽ quản lý chung.

Còn lại các đơn vị khác chỉ nên bổ nhiệm duy nhất 1 phụ trách an toàn.

Đối với nhân viên bức xạ thì sao? Nhân viên bức xạ là người làm việc trực tiếp với thiết bị chứa nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ bao gồm nhân viên vận hành, nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa hay đào tạo sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ. Như vậy cơ sở phải rà soát xem những nhân viên nào sẽ làm việc với bức xạ, có khả năng phải làm việc với bức xạ để đưa đi đào tạo an toàn.

Lưu ý ở đây phải tính đến cả yếu tổ KHẢ NĂNG, có những người hiện tại không có tiếp xúc với bức xạ, nhưng họ có khả năng phải tiếp xúc trong 1 vài trường hợp nào đó ví dụ như kỹ sư sửa chữa bảo dưỡng, chỉ khi có sự cố hỏng hóc nhân viên đó mới phải làm việc với bức xạ. Nếu không cho nhân viên đó đi đào tạo, họ có quyền từ chối làm việc với thiết bị bức xạ.

Nhân viên bức xạ mà thường xuyên tiếp xúc với bức xạ thì phải theo dõi liên tục liều kế cá nhân, tuy nhiên những nhân viên như nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng thì có thể chỉ cần theo dõi khi phát sinh công việc tiết kiệm chi phí cho cơ sở.

Để được tư vấn đầy đủ về đào tạo nhân viên bức xạ, phụ trách an toàn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Chu Minh Dương (0983 374 983, duongcm@ae-rad.vn)

Trần Thanh Quyền (0987299912, quyentt@ae-rad.vn)

 

 

 

 

Bình luận

0983 374 983