Quy trình theo dõi liều kế định kỳ

Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE đã xây dựng Quy trình số 3 về Đo và đọc định kỳ liều kế cá nhân, cụ thể như sau:

ĐO VÀ ĐỌC LIỀU KẾ CÁ NHÂN TLD

(Áp dụng cho nhân viên phụ trách xử lý liều kế Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ khoa học AE)

I. Gửi liều kế cho khách hàng

 1. Kiểm tra liều kế trước khi gửi:
  1. Lắc nhẹ để kiểm tra liều kế có nhân bên trong hay không;
  2. Kiểm tra mã ngày tháng được dán trên liều kế có đúng đợt mới không;
  3. So sánh với kết quả đo liều quý trước (nếu có) để kiểm tra tên và mã nhân viên của cơ sở bức xạ xem đã đúng chuẩn hay chưa;
  4. Nếu liều kế chưa có mã nhân viên thì dán tên của cơ sở cùng với tên nhân viên sử dụng vào rồi tiến hành cấp mã sau 3 tháng sử dụng;
 2. Gửi liều kế cho khách hàng:
  1. Kiểm tra đợt sử dụng của khách hàng, trước tối đa 07 ngày kể từ ngày liều kế của khách hàng hết bạn 3 tháng sử dụng phải gửi liều kế gối đầu cho khách hàng;
  2. Đóng gói liều kế vào sơ mi chống nước, mỗi khách hàng được đóng riêng 1 bì thư hoặc 1 hộp các tông (nếu số lượng lớn hơn 20);
  3. Liều kế được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh tới cho khách hàng;
  4. Sau 07 ngày kiểm tra trên hệ thống và gọi điện xem khách hàng đã nhận được liều kế chưa;

 II. Thu liều kế đã sử dụng của khách hàng

 1. Gọi điện thông báo cho khách gửi liều kế:
  1. Sau 07 ngày kể từ ngày gửi liều kế gối đầu cho khách, gọi điện xem khách đã nhận được liều kế chưa và nhắc nhở khách hàng thu lại liều kế cũ đã sử dụng gửi lại cho Công ty AE để xử lý kết quả;
  2. Ghi lại ngày tháng khách đã báo gửi lại liều kế để kiểm tra với chuyển phát nhanh phòng trường hợp thất lạc;
 2. Kiểm tra liều kế sau khi nhận được:
  1. Sau khi nhận được liều kế cũ của khách hàng thì ngay lập tức tiến hành kiểm đếm số lượng, xem lại liều kế xem có còn nhân và mã ngày tháng có đúng hay không.
  2. Nếu liều kế không còn nhân hoặc mất mã ngày tháng thì ngay lập tức báo cho khách hàng rằng liều kế đó sẽ không được xử lý kết quả và đề nghị khách hàng mua mới liều kế để thay thế;
  3. Nếu liều kế bị nhầm mã ngày tháng thì ngay lập tức gửi trả khách hàng và báo cho khách hàng gửi lại đúng liều kế đã sử dụng;

III. Đo và đọc kết quả liều kế

 1. Gửi liều kế đi đọc và xử lý kết quả
  1. Nếu liều kế của khách hàng đủ số lượng, còn nhân và mã ngày tháng đạt chuẩn thì trong vòng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được liều kế phải gửi tới đơn vị xử lý kết quả đọc liều;
  2. Trong vòng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được liều kế của khách hàng phải gửi trả khách hàng kết quả đọc liều (bản scan);
  3. Trong vòng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được liều kế của khách hàng phải gửi trả khách hàng kết quả đọc liều (bản gốc);
 2. Gửi kết quả đọc liều cho khách hàng
  1. Bàn giao lại kết quả đọc liều kế hợp lệ cho khách hàng kèm biên bản bàn giao;
  2. Nếu có trường hợp chiếu xạ quá liều ngay lập tức báo cho khách hàng biết và hướng dẫn khách hàng tìm ra nguyên nhân và xử lý theo quy định;

Mọi thông tin về quy trình đọc liều kế cá nhân, vui lòng liên hệ:

Chu Minh Dương

HP: 0983 374 983

Email: duongcm@ae-rad.vn

Bình luận

0983 374 983