Hóa ra nguồn phóng xạ nó cũng bình thường

Tôi đã từng học một lớp ATBX do Sở KHCN tỉnh phối hợp với một đơn vị nhà nước ở Hà Nội tổ chức tại tỉnh, thực sự học xong tôi chỉ thấy sợ hãi. Nhưng sau khóa học của Công ty AE tôi thấy cái nguồn phóng xạ đo mức của chúng tôi quá an toàn, chỉ cần làm việc đúng quy trình.

0983 374 983