Hơn cả kiểm xạ, đó là sự tận tâm

Khi chúng tôi ký hợp đồng kiểm xạ với AE, họ không chỉ kiểm xạ mà còn tổ chức làm vệ sinh cho toàn bộ các nguồn phóng xạ, các đầu thu detector của chúng tôi để ngăn chặn bụi than, nước và hóa chất làm hỏng nguồn phóng xạ

0983 374 983