Thiết kế xây dựng kho lưu giữ nguồn phóng xạ

Thiết kế xây dựng kho lưu giữ nguồn phóng xạ

Nguồn phóng xạ sau khi không sử dụng theo Luật phải thiết kế kho lưu trữ và lập hồ sơ xin giấy phép lưu nguồn.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa về một kho nguồn Am-241:Be, Cs-137 trong thiết bị Troxler

Đây là một kho lưu các nguồn Am241 chúng tôi đã thự hiện

Và đây là một kho lưu nguồn Pu-238 chúng tôi đã thực hiện

Vui lòng liên hệ:

Chu Minh Dương

HP: 0983 374 983

Email: duongcm@ae-rad.vn

Bình luận

0983 374 983