Giới thiệu các dịch vụ phóng xạ, bức xạ 1. Đo đánh giá an toàn 1.1 Đo kiểm xạ 1.2 Đo đánh giá an toàn xin giấy phép mới 1.3 Đo đánh giá an toàn xin gia hạn 2. Dịch vụ
Giấy phép vận chuyển nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
Call
THU GOM NGUỒN PHÓNG XẠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Call
Những hiểu biết cơ bản cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguồn phóng xạ - Phần 2.2
Call
Những hiểu biết cơ bản cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguồn phóng xạ - Phần 2.1
Call
Những hiểu biết cơ bản cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguồn phóng xạ - Phần 1.
Call
Tư vấn xin các loại giấy phép nguồn phóng xạ, bức xạ (máy phát tia X)
Call
Tư vấn lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ
Call
Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ
Call
Áp tải, vận chuyển nguồn phóng xạ
Call
Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển
Call
Tư vấn lập vùng kiểm soát, vùng giám sát
Call
Thiết kế xây dựng kho lưu giữ nguồn phóng xạ
Call
Xin giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ
Call
Tư vấn nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và vận chuyển nguồn phóng xạ
Call
Thiết kế che chắn phóng xạ X quang, xạ trị, CT, nhà máy chiếu xạ công nghiệp
Call
Các dịch vụ khác
Call
Xin giấy phép khai báo nguồn phóng xạ
Call
Xin giấy phép Sử dụng thiết bị bức xạ
Call
Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ
Call
Dịch vụ khai báo nguồn phóng xạ
Call