Liều kế cá nhân

Liều kế cá nhân
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Liều kế cá nhân

Cung cấp liều kế bức xạ cá nhân TLD, cụ thể:
– Liều kế mới sản xuất tại Việt Nam”

Đo và kiểm tra định kỳ liều kế cá nhân trong 1 năm:

- Mỗi liều kế 1 năm được đọc 4 lần (3 tháng 1 lần).

- Đến kỳ đọc liều, chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng liều kế mới, khi nhận được liều kế mới khách hàng sẽ gửi lại liều kế cũ cho chúng tôi.

- Cam kết nhắc nhở khách hàng thực hiện thu và đổi liều kế để đọc đúng thời gian quy định.