Tác giả: Admin

Deuteri là gì ?

Deuteri là đồng vị bền của hydro, không giống như các nguyên tử hydro hay protium “thông thường”, đồng vị này chứa một neutron. Đồng vị deuteri có một …
0983 374 983