Tin tức

Urani nghèo

Urani nghèo (DU), trước đây còn được gọi là Q-metal, depletalloy hoặc D-38, là urani có hàm lượng đồng vị phân hạch thấp hơn U-235 và lớn hơn urani …
0983 374 983