Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển

Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển

Chúng tôi có các dịch vụ sau:

- Tư vấn doanh nghiệp, nhà máy về các thông tin chi tiết trong hồ sơ nhập khẩu

- Lập hồ sơ xin nhập khẩu nguồn phóng xạ

- Lập hồ sơ xin vận chuyển đi kèm hồ sơ nhập khẩu

- Lập tài liệu ứng phó sự cố khi vận chuyển

- Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển

- Hỗ trợ Làm thủ tục hải quan lấy nguồn phóng xạ từ Cảng hàng không, Cảng biển

- Áp tải nguồn phóng xạ về chân công trình