Kiến thức chuyên ngành

Đồng vị Phóng xạ

Đồng vị là một loại nguyên tử, đơn vị vật chất nhỏ nhất giữ lại tất cả các đặc tính hóa học của một nguyên tố. Đồng vị là …

Bức xạ Cherenkov

Bức xạ Cherenkov là một dạng năng lượng có thể cảm nhận được dưới dạng ánh sáng màu xanh lam phát ra khi các hạt mang điện cấu tạo …
0983 374 983