Tác giả: Admin

Bức xạ Cherenkov

Bức xạ Cherenkov là một dạng năng lượng có thể cảm nhận được dưới dạng ánh sáng màu xanh lam phát ra khi các hạt mang điện cấu tạo …
0983 374 983